Referencje-Remont i modernizacja części budynku w Szkole Podstawowej